podstawowe dane

Stolica: Tunis

Powierzchnia: 163 610km2

Ludność: 10 384 000

Waluta: dinar tunezyjski (TND)

Jêzyk urzędowy: arabski

Religia: islam - 98%

Kultura i religia w Tunezji

Kultura Tunezji

Bogactwo i różnorodność kultury dzisiejszej Tunezji wynika z długiej i burzliwej historii tego kraju. Strategiczne położenie Tunezji powodowało, ze od czasów starożytnych wiele razy zmieniło się panowanie nad tym krajem. Z każdą taką zmianą kultura Tunezji wzbogacała się o nowe wartości. Największy wpływ w kształtowanie się dziedzictwa kulturowego Tunezji pochodziła od : Fenicjan, Rzymian, Żydów, Chrześcijan, Arabów i Francuzów. W ostatnich wiekach kultura Tunezji ulegała znacznym wpływom islamu, a w ostatnich latach widoczne są wyraźne wpływy kultury Europy Zachodniej.

W Tunezji urok starożytnych cywilizacji doskonale komponuje się z nowoczesnymi europejskimi ideami, co powoduje, że to islamskie państwo jest względnie liberalne. Mieszkańcy Tunezji to przyjaźni ludzie, którzy są dumi ze swojego dziedzictwa kulturowego i historii, ale jednocześnie żyją według nowoczesnych między narodowych standardów. Odkrywanie i obserwownie tych różnorodnych aspektów bogatej tunezyjskiej kultury, może być interesującym punktem w trakcie każdych odwiedzin w tym afrykańskim kraju.

Religia

Islam jest dominującą religią w Tunezji, ponieważ 99% społeczeństwa stanowią Muzułmanie. Jedynie 40 tysięcy obywateli Tunezji to wyznawcy innych religii, w tym około 20000 chrześcijan i 1500 Żydów. Islam ma status religii pañstwowej, co potwierdzone jest zapisami w konstytucji Tunezji. Odziaływanie isalmu na codzienne życie tunezyjczyków jest szcególnie widoczne na prowincji, gdzie wielowiekowa tradycja i zwyczaje opornie ulegają wpływom zachodniego stylu życia.

meczet  Zitouna

Odmienna sytuacja panuje w większych miastach, w których postępuje laicyzacja i stopniowo zmniejsza się przywiązanie do zasad postępowania wynikających z religii. Turysta, który spędza urlop w Tunezji nie powinien doświadczyć szoku kulturowego.Tunezja to w ogóle jeden z najbardziej liberalnych krajów arabskch, w którym istnieje dość wyraźny rozdział polityki i religii. Jest tu te¿ znaczny poziom tolerancji dla innych wyznań.

W porówaniu do innych krajów islamskich, system prawny Tunezji przyznaje kobietom wysoki poziom równouprawniawnia. Od 1956 roku zakzane jest poligamia. Kobiety mają równa prawa odnośnie dziedziczenia, opieki nad dziećmi , posiadania własnego majątku czy możliwości rozwodu.

Jednak islam mimo wszystko ma istotny wpływ na codzienne funkcjonowanie społeczeństwa. Zgodnie z tradycja islamu świątecznym dniem jest piątek i w tym czasie większość sklepów i restauracji tunezyjkich jest zamknięta. Codziennie, pięć razy w ciągu dnia odbywają się modlitwy, do których wzywa muezin. Ze względu na szacunek do religii należy unikać spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych. Nalezy też powstrzymać się od picia, palenia i jedzenia na ulicach Tunezji w trakcie świętego miesiąca Ramadanu.

©www.etunezja.info