podstawowe dane

Stolica: Tunis

Powierzchnia: 163 610km2

Ludność: 10 384 000

Waluta: dinar tunezyjski (TND)

Jêzyk urzędowy: arabski

Religia: islam - 98%

Porady dla turystów

Porady przed wyjazdem do Tunezji

Podczas planowania wycieczki do innego kraju, zwłaszcza o odmiennej kulturze, warto jest zapoznać z obowi±zującymi tam przepisami i zwyczajami, aby uniknąć przykrych niespodzianek

Waluta

Aktualny kurs waluty w Tunezji

Waluta: dinar tunezyjski (TND) 1 TND = 1000 milimów;
1 EUR = 3,16 TND; 1 USD = 2,85 TND;
1 PLN = 0,74 TND; 1 TND = 1,35 PLN (kurs z 12.2019)

Przepisy wjazdowe

Obywatele polscy są zwolnieni z obowiązku wizowego na okres 90 dni. Trzeba natomiast zwrócić uwagę na ważność paszportu, który powinien byc ważny co najmniej 90 dni od daty planowanego opuszczenia Tunezji. Brak wizy powoduje też, że autentycznośc paszportu, którym się posługujemy nie może budzić żadnych wątpliwości. Wszelkie mechaniczne uszkodzenia dokumentu, zamazane pieczątki, niewyraźne dane osobowe, nieczytelnne wizy mogą skutkować uciązliwą procedurą wyjaśniającą, a w ostatecznośi mogą przyczynić do cofnięcia z granicy

lstnieje obowiązek meldunkowy, Przy pobytach w hotelach następuje to automatycznie. W innych sytuacjach obowiązek ten ciąży na osobie zapraszającej. Zgłoszenie każdego indywidualnego pobytu oraz legalizacji pobytu dłuższego niż 90 dni dokonuje się na najbliższym względem zamieszkania posterunku policji. Zaleca się stosowanie do miejscowych przepisów w tym zakresie oraz legalizację pobytu powyżej ww. okresu.

Przepisy celne

Nie ma obowiązku deklarowania na granicy wwożonych środków płatniczych do równowartości 5000 TND. Nie ma ograniczeń ilościowych w wymianie dewiz na walutę miejscową. Zabroniony jest wwóz i wywóz waluty tunezyjskiej (za złamanie zakazu grożą poważne konsekwencje natury prawnej) niewydaną gotówkę należy wymienić przed wylotem na dewizy po okazaniu karty pokładowej i dowodu wymiany dewiz na dinary (banki na lotniskach czynne 24h). Wymienić można nie więcej niż 1/3 wcześniej wymienionej kwoty i nie więcej niż 100 TND. Dozwolony jest wwóz: 200 szt. papierosów, 50 szt. cygar, 2 l alkoholu poniżej 25% , 1 litr powyżej 25%, dwóch aparatów fotograficznych, jednej kamery filmowej. Ze względu na fakt, iż przepisy tunezyjskie są różnie interpretowane przez urzędników celnych, sugerujemy deklarowanie wwozu sprzętu fotograficznego (aparatów fotograficznych, kamer, filmów, płyt czy kaset video).

Zdrowie

W Tunezji nie występuje zagrożenie epidemiologiczne, nie ma więc obowi±zku szczepień przedwyjazdowych. Wskazane są jednak szczepienia przeciw polio i tężcowi. Przy wwozie zwierząt wymagane są bezwzględnie weterynaryjne certyfikaty zdrowia i szczepień. Należy się również zaopatrzyć w lekarstwa na wypadek ewentualnych dolegliwości przewodu pokarmowego związanych ze zmianą diety i wody.

Informacje dla kierowców

Polskie prawo jazdy jest uznawane w Tunezji. Na drogach należy zachować szczególną ostrożność, ponieważą przepisy ruchu drogowego nie zawsze są respektowane przez tamtejszych kierowców, a stan techniczny pojazdów pozostawia wiele do życzenia.

Bezpieczeñstwo

Tunezja jest krajem względnie bezpiecznym, zwłaszcza w rejonach turystycznych, jednak ze względu na napiętą sytuację w regionie zaleca się uwzględniać ewentualne komunikaty Ministerstwa Spraw Zagranicznych na temat warunków bezpieczeństwa w tym kraju, a w razie wątpliwości należy kontaktować się z Ambasadż RP w Tunisie.

wykorzystano informacje pochodz±ce z http://www.msz.gov.pl/
©www.etunezja.info