podstawowe dane

Stolica: Tunis

Powierzchnia: 163 610km2

Ludność: 10 384 000

Waluta: dinar tunezyjski (TND)

Jêzyk urzędowy: arabski

Religia: islam - 98%

Porady

Porady na czas pobytu w Tunezji

Gdy już znajdziemy się w kraju o odmiennej kulturze, odmiennych zwyczajach i innym klimacie warto stosowaæ pewne zasady postępowana by wymarzony urlop w Tunezji nie okazał się kompletnym fiaskiem.

Adres polskiej ambasady w Tunezji

Ambasada RP w Tunisie 5° Impasse N° 1, Rue de Cordoue
2092 El Manar I, Tunis, Tunisie
Telefon: (00-216) 71 873 837, 71 874 843
Faks: (00-216) 71 872 987
E-mail: amb.pologne@wanadoo.tn, konsulat.tunis@wanadoo.tn
Strona internetowa: www.tunis.polemb.net

Zdrowie

Zmiana flory bakteryjnej w jedzeniu często powoduje u europejczyków problemy żołądkowe. Należy więc się zaopatrzyć w lekarstwa na wypadek ewentualnych dolegliwości przewodu pokarmowego. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia tych dolegliwości, podczas pobytu w Tunezji należy piæ wodę butelkowaną oraz stołować się w restauracjach co najmniej średniej kategorii. Wizyta u lekarza kosztuje 30-40 TND. Doba w szpitalu publicznym kosztuje 30-50 TND, a w prywatnym, z uwzględnieniem ewentualnych kosztów leczenia, od 200 TND. Nie zaleca się korzystania z publicznej służby zdrowia. W przypadku lżejszych chorób wskazane jest, zwłaszcza w dużych miastach, korzystanie z porad farmaceutów. Apteki reprezentują tu wysoki standard i dysponują szeroką gamą leków zachodnio-europejskich.

Uwaga na kieszonkowców

Często zdarzają się kradzieże kieszonkowe (zwłaszcza na bazarach, placach, a także w środkach komunikacji publicznej) oraz napady rabunkowe na turystów. Należy zatem unikać zatłoczonych miejsc, nie nosić przy sobie dokumentów (wystarczy kopia paszportu) ani dużych sum pieniędzy. Zaleca się również unikanie dużych skupisk ludności oraz miejsc kultu religijnego. Należy także uważać, by nie pozostawiać w samochodach na parkingu wartościowych rzeczy(kamer, aparatów), gdyż stać się mogą łatwym łupem dla złodzeji. W przypadku utraty pieniędzy ambasada może pośredniczyć w skontaktowaniu się z rodziną lub przyjaciółmi w kraju. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (jeśli nie ma innych możliwości przekazania pieniędzy) może wypłacić poszkodowanemu kwotę, jaka zostanie uprzednio wpłacona przez jego krewnych lub przyjaciół na konto MSZ w Warszawie.

Szanuj miejscowe zwyczaje

Należy pamiêtać, że Tunezja jest krajem muzułmańskim i trzeba przestrzegać zasad wynikających z tradycji i religii, by nie narażac siê na nieprzyjemności. Spożywanie alkoholu nie jest zabronione, nie nale¿y tego czynić w miejscach publicznych i w lokalach gastronomicznych nie mających licencji na jego sprzedaż. W czasie śwętego miesiąca ramadan należy również w ciągu dnia unikać spożywania pokarmów i picia napojów oraz palenia papierosów na ulicach, gdyż może to spowodować nieprzychylne reakcje ze strony Tunezyjczyków. Odradza się noszenie przez kobiety zbyt swobodnych ubiorów w miejscach publicznych, np. na bazarach, w pobli¿u meczetów czy w miejscowościach rzadko odwiedzanych przez turystów

wykorzystano informacje pochodz±ce z http://www.msz.gov.pl/
©www.etunezja.info