podstawowe dane

Stolica: Tunis

Powierzchnia: 163 610km2

Ludność: 10 384 000

Waluta: dinar tunezyjski (TND)

Jêzyk urzędowy: arabski

Religia: islam - 98%

Zabytki staro¿ytno¶ci

Kartagina

Legendarne miasto Kartagina to dzisiaj przedmieścia stolicy Tunezji - Tunisu. Dawne fenickie miasto założone przed trzema tysiącami lat, niegdyś zagrażające Imperium rzymskiemu, przyciąga turystów z powodu swojej burzliwej i tragicznej historii.

Kartagina jest wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. Ślady przeszłości są rozsiane na znacznym terenie, ale są doskonale widoczne i pozwalają ka¿demu zobaczenie oczami wyobraźni jak potęga dysponowało miasto.

Zwiedzenie całego rozległego kompleksu zajmie co najmniej cały dzień. Jednak w tym miejscu jest kilka miejsc, które trzeba odwiedzić koniecznie. Najlepszym miejscem do rozpopczęcia zwiedzania jest wzgórze Byrsa, z którego rozlega się doskonły widok na cały kompleks.Nie można pominąć obejrzenia ekspozycji w Państwowym Muzeum Kartaginy, interesujące jest także imponujące termy Antoniusza, rzymski teatr, wille, tofrt i porty punickie

kartagin

Kerkouane

Następnym, doskonale zachowanym świadectwem wielowiekowej historii jest punicka osada Kerkouane. Wyjątkowość tego miejsca polega na tytm, że rozwijająca się doskonale przez wiele wieków miasto zostało zniszczone dwa tysiące lat temu i nigdy nie zostało odbudowane - zostało zasypane przez piasek. Zasypane piaskiem ruiny okryto dopiero podczas prac wykopaliskowych w latach 1957-1961. W 1982 r. Kerkouane i pobliskie punickie cementarzysko zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturalnego UNESCO.

Prowadzone prace wykopaliskowe pomogły zrekonstruować plan miasta, ulokowanego na siedmiu hektarach. Brak ingerencji człowieka przez wiele wieków spowodowało, że ruiny domów i świątyń są doskonale zachowane. Znalezione w tym miejscu wyroby garncarskie, biżuterie, wyroby z kamienia i szkła świadczyły o wysokim rozwoju technicznym ówczesnej cywilizacji.

El Jem - Koloseum

koloseum El-Jem

Koloseum El-Jem to perła wśród tunezyjskich zabytków. Ten obiekt jest trzecim największą budowlą tego typu na świecie (po koloseum w Rzymie i Kapui)

Koloseum w El-Jem jest znakiem panowania Rzymian na tych terytoriach. Swoją wielkością (148m długości, 122 szerokości i 35 wysokości) dorównuje Koloseum w Rzymie, ale jest od niego lepiej zachowane. Budowla została wzniesiona pomiędzy 230 a 238 rokiem za czasów afrykańskiego konsula, właściciela ziemskiego i mecenasa Gordiana. Koloseum mogło pomieścić do 30000 widzów (niektórzy szacują, że nawet 45 000), a więc swoją wielkością nie odbiegała od dzisiejszych stadionów. Około kilometra dalej jest inny, lecz znacznie mniejszy amfiteatr

©www.etunezja.info